Jste zde: Domácí stránka |
relaxtrebesin.cz > Naše služby > TRX - kruhový trénink

TRX - kruhový trénink

Kruhový trénink "KT" - TRX + další stanoviště

Kruhový trénink probíhá na několika stanovištích v daném pořadí a délce cvičení 30-60 sec. . Stanoviště se skládají ze 4 TRX systémů a dalších cvičebních míst (jako například mediciální míče, waterbag, posouvací kolečko, gumové expandory, výstupní schody atd. ) Každý měsíc se bude kruhový trénink měnit. Délka cvičební hodiny je 60.minut .  Maximální počet cvičenců v jedné kruhové šabloně je 8-10. Cvičit mohu ženy i muži ve věku 15 - 100 let.

 

Co znamenají tři písmena TRX? Jedná se o zkratku Total – body Resistence Exercises, tedy cvičení všech svalů celého vašeho tělav závěsném systému. Pomocí TRX snižujete množství tuku v těle a posilujete svalovou soustavu !

Unikátní cvičební program vytvořený pro americké námořnictvo jako efektivní tréninková forma při cvičení mimo základnu. TRX je cvičební nářadí vhodné pro maximální aplikaci pravidel funkčního tréninku ve sportovních centrech. TRX již plně ve světě využívají profesionální sportovci, vojenské a policejní oddíly, outdoorová centra a provozovatelé bootcampu.

Výhoda TRX spočívá také v možnosti ovlivňování úrovně cvičení. TRX je přizpůsobitelné cvičení pro širokou škálu veřejnosti od neaktivního seniora až po profesionálního atleta.

 
  
TRX systém umožňuje, aby posloupnost cviků zahrnovala změny v zátěži, snížení stability nebo kombinaci obou, což vnímáme jako intenzitu. Pokud zvládneme základní pohyb, můžeme zvyšovat úroveň obtížnosti zvyšováním úhlu těla (zvýšíme namáhavost), zúžením základní opěry (snížení stability) nebo posunutím počáteční polohy z neutrálního bodu, a tím zvýšením namáhavosti.

Kdo může cvičit?

Cvičenci se špatnou kondicí nebo v rehabilitaci si mohou zatížení nastavit tak, že bude zapojen jen malý zlomek jejich tělesné hmotnosti a celková, stabilní základna se bude moci soustředit na správnou formu a plný rozsah pohybu. Pro vysoce výkonnostní cvičení, je možné zvolit vysoké zatížení tělesné váhy a nestabilitu tak, aby cvičení bylo velmi náročné.

K čemu dochází při cvičení?

Po celou dobu cvičení s TRX systémem dochází k intenzivnímu zapojení hlubokého stabilizačního svalového systému. Cvičení na závěsném posilovacím systému TRX splňuje všechny požadavky kvalitního funkčního tréninku zaměřeného na zlepšení tělesné motoriky, zefektivnění vlastní mobility, posílení stereotypu správného držení těla, a posílení prevence proti zraněním.

 


3 základní roviny pohybu na TRX

Cvičení na TRX systému probíhá ve všech 3 základních rovinách pohybu, což klasické cvičení na fitness strojích neumožňuje. Tím je dosaženo komplexnost na zlepšení tělesné motoriky.

1. Změna úhlu našeho těla

Princip vektorového zatížení je cvičební poloha, při které stojí cvičenec vzpřímeně a základní opěrný bod těla se nachází pod těžištěm tak, že nohy cvičence podpírají celou jeho váhu.

Čím více stoupá úhel těla cvičence, tím se těžiště posunuje mimo základní opěrný bod a váha se přenáší na TRX systém. Toto činí prováděný posilovací cvik náročnějším.
Další možností je volba většího úhlu těla vůči opěrnému bodu, čímž zvýšíme náročnost prováděného cviku.

2. Změna výchozí polohy vzhledem k bodu ukotvení

Princip kyvadla je další způsob, jak můžeme zvýšit nebo snížit náročnost cviku. Jedná se o změnu pozice cvičence do neutrální polohy. Pokud se cvičenec posune ze své výchozí polohy na opačnou stranu, gravitace pomůže posunout TRX systém po směru pohybu cvičence a provedení cviku bude méně namáhavé. Pokud požadujeme opak a chceme provádět cvik s větší náročností, položíme tělo do takové polohy, aby měl cvičenec nohy na bližší straně vzhledem k neutrální poloze. Gravitace tak začne působit proti pohybu cvičence a provádění cviku bude náročnější.

3. Změna velikosti a polohy základního opěrného bodu

Princip stability spočívá ve změně polohy mezi těžištěm cvičence a opěrným bodem cvičence. Čím je opěrný bod níže nebo se posune těžiště cvičence mimo základní opěrný bod, stabilita začne klesat. Při snížení základního opěrného bodu cvičence (např. u dřepů na jedné noze) je těžší udržet stabilitu a tento proces ihned zapojí do hry svaly celého těla. Tento princip lze uplatnit hlavně u cviků v leže a v kleče.

Obtížnost cviků lze také nastavit pomocí délky lan. S TRX lze cvičit i jednoruč nebo pouze jednou nohou (v tom případě si úchopy protočte 2x skrz sebe a pevně utáhněte) což opět nabízí inovaci tréninku.

Nejtěžší verzí je pak provádění cviku ve stoji na jedné noze (vyzkoušejte např. u dřepů). Ke cvičení stability můžete vyzkoušet také použití různých pomůcek (bosu, overballu…)